Inštitúcie, Organizácie

Právna ochrana vodičov s garanciami. Poistenie proti ppokutám. Našim klientom garantujeme, že za svoje priestupky už nezaplatíte ani jeden cent.

http://pokutamstop.sk/

PZ PODHORAN Podlužany Timoradza. Organizovaná činnosť, ochrana, chov a lov zveri.

http://www.pzpodhoran.estranky.sk/

Portál pre podporu a rozvoj podnikateľských vzťahov medzi Slovenskom, Ukrajinou a Flámskom. Informácie o podnikateľskom prostredí, dôležitých inštitúciách, legislatíve a pracovno-právnych podmienkach podnikania. Databáza firiem a obchodných ponúk.

http://www.e-tradecenter.biz/

Organizácia, ktorá okrem iného zo zákona pôsobí na ochranu záujmov živnostenského stavu, zároveň však i aktívne prispieva ku kvalite prevádzkovania živností.

http://www.szk.sk/

Celosvetová obchodná organizácia, ktorá zostavuje pravidlá, modelové zmluvy a kódexy v oblasti medzinárodného obchodu, investícií, bankovníctva, poisťovníctva, daní, reklamy, marketingu, e-commerce a medzinárodného práva. Zaisťuje služby ATA Karnetov, rozhodcovského súdu, usiluje o voľný obchod, investície a trhové hospodárstvo.

http://www.icc-cr.cz/

Neoficiálna stránka venovaná daňovým úradom a daniam. Kontakty na daňové úrady a daňové riaditeľstvá.

http://www.danovyurad.sk/

Auditor s.r.o. - meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí Hlukové mapovanie - predikcia hluku z dopravy a priemyslu. (CadnaA). Hlukové štúdie - pre EIA, DUR a stavebné povolenia. Poradenstvo v oblasti hygieny potravín.

http://www.auditor.sk/

Swietelsky vyvíja svoje aktivity vo všetkých druhoch stavebníctva - výstavba komunikácií, výstavba železníc, pozemné stavby, výstavba inžinierskych sietí, výstavba mostov a ďalšie.

http://www.horousany.com/

Motýľ nadeje n.f. - cieľom je získanie a združenie finančných prostriedkov so zámerom poskytnúť pomoc a dať nádej telesne postihnutým pri liečbe, rehabilitácii a celkovom zvýšení ich kvality života.

http://www.motylnadeje.sk/
Top 2x

Predáme ready made spoločnosti so sídlom v Bratislave za 699 EUR vrátane všetkých poplatkov spojených s prevodom. Jedná sa o čisté ready made spoločnosti, ktoré boli založené profesionálmi za účelom ich ďalšieho predaja.

http://www.baldomero.eu/

Založenie spoločností - obchodná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť.

http://www.corporatepartners.sk/

7 tipov k efektívnej komunikácii a ako lepšie využiť zdroje k úspechu.

http://www.nlpinstitut.sk/

Portál pre podporu inovácií v malých a stredných podnikoch. Poskytuje informácie o inováciách a články konkrétnych firiem a ich krokoch ohľadom inovácií.

http://podnikanieainovacie.euin.org/

Senická mliekáreň a.s. - syr s chuťou domova. Záhorácky syr Havran – rada prírodných a parených syrov, vyrábaných moderným riadeným procesom s dlhoročnými skúsenosťami z toho najlepšieho mlieka.

http://www.zahorackysyrhavran.sk/

Databáza súkromných investorov a podnikateľských projektov. Ak hľadáte investora, alebo tipy pre podnikateľov, spájame perspektívne podnikateľské plány s investormi a investíciami. Biznis a Start-up pôžičky pre podnikateľov.

http://www.busyman.cz/