Swietelsky stavební s.r.o. - projekt Horušany

Swietelsky vyvíja svoje aktivity vo všetkých druhoch stavebníctva - výstavba komunikácií, výstavba železníc, pozemné stavby, výstavba inžinierskych sietí, výstavba mostov a ďalšie.

http://www.horousany.com/