Hospodárske komory

Sachamber.sk - Slovensko-austrálska obchodná komora

Slovensko-austrálska obchodná komora je Váš partner pri obchodovaní s Austráliou. Budeme slúžiť ako prvotní konzultanti pre slovenské spoločnosti, ktoré budú hľadať miesto na investovanie a partnera pre spoločný podnik.

http://www.sachamber.sk/

Polovnickakomora.sk - Slovenská poľovnícka komora

Slovenská poľovnícka komora je novou organizáciou, zriadenou zo zákona, ktorá združuje všetky poľovnícke organizácie a držiteľov poľovných lístkov na Slovensku.

http://www.polovnickakomora.sk/

Turecko - slovenská obchodná komora (TUSOK)

Podporujeme hospodársku a kultúrnu spoluprácu medzi Tureckom a Slovenskou republikou. Spájame, informujeme, prezentujeme a zastupujeme svojich členov. Taktiež, sme členom Novej európskej podnikateľskej konfederácie (UNITEE) so sídlom v Bruseli.

http://www.tusok.sk/

Pozemkové spoločenstvo Tovarné

Hlavnou činnosťou PS je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci vyplývajúce k nej, bude hospodáriť v lesoch, poľnohospodárskej pôde a prípadne na vodných plochách, na základe právnych noriem.

http://pozemkove-spolocenstvo-tovarne.webnode.sk/

SSK Slovenská Stavebná komora

Komora je stavovským výberovým a dobrovoľným členským neziskovým, nepolitickým a verejno-prospešným občianskym združením. Podporuje celoživotné vzdelávanie, doplňujúce, aktualizačné a odborné špecializované školenia.

http://www.stavebnakomora.sk/

Mediatorstvo.sk Mediátor - riešenie sporov dohodou

Mimosúdne riešenie sporov dohodou prostredníctvom akreditovaného a nestranného mediátora. Riešenie obchodných sporov, občianskych sporov, pracovných sporov a manželských sporov+BSM. Diskrétne, rýchlo.

http://www.mediatorstvo.sk/

ecoplus - hospodárska agentúra Dolného Rakúska

Hospodárska agentúra Dolného Rakúska - prevádzkovateľ portálu Ecointernational.sk o obchodných kontaktoch, investíciách, a príležitostiach v Dolnom Rakúsku.

http://ecointernational.sk/