Pozemkové spoločenstvo Tovarné

Hlavnou činnosťou PS je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci vyplývajúce k nej, bude hospodáriť v lesoch, poľnohospodárskej pôde a prípadne na vodných plochách, na základe právnych noriem.

http://pozemkove-spolocenstvo-tovarne.webnode.sk/