Cirkevné organizácie

Dom Viery Poprad, Cirkev Kresťanské spoločenstvá

Cirkev Kresťanské spoločenstvá, zbory v Poprade, v Spišskej Novej Vsi, misijné skupiny Kežmarok a Stará Ľubovňa - Kamienka.

http://www.domviery.sk/

Erko Považská Bystrica - detská organizácia

Erko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.

http://www.erkopb.sk/

Gréckokatolícka farnosť Šarišské Jastrabie

Stránky gréckokatolíckej farnosti Uspenija Presvätej Bohorodičky v Šarišskom Jastrabí, okres Stará Ľubovňa. Program bohoslužieb, články, história farnosti, život farnosti, fotogaléria z minulosti i súčasnosti, osobnosti duchovného života.

http://www.fara.sk/grksarjastrabie

PCO Nitra.sk - Pravoslávna cirkevná obec svätých Sedmopočetníkov v Nitre

Stránky novej pravoslávnej cirkevnej obce zasvätenej svätým Sedmopočetníkom. Obec vznikla na základe túžby po cirkevnom spoločenstve pravoslávnych veriacich žijúcich v Nitre a okolí.

http://www.pconitra.sk/

Planéta v nebezpečenstve alebo pozri sa do budúcnosti s Bohom

Cyklus prednášok biblickej knihy Zjavenie Jána spolu s diskusným fórom.

http://zvolen.casd.sk/bsb

Farnosť Ľubiša

Rímskokatolická farnosť Ľubiša Historia farnosti, kontakty, kňazi farnosti, farské oznamy, fotogalérie.

http://www.farnostlubisa.estranky.sk/

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica

Aktuálny rozpis bohoslužieb vo farnosti Chmeľnica, novinky z diania vo farnosti Chmeľnica, fotografie z rôznych akcií farnosti Chmeľnica, informácie o farnosti Chmeľnica, sviatosti, služby a spoločenstvá vo farnosti Chmeľnica, iné aktuality z cirkevného života.

http://www.farnostchmelnica.sk/

Katolíci

Stránka zameraná na katolícku církev.

http://katolici3.webnode.sk/