PCO Nitra.sk - Pravoslávna cirkevná obec svätých Sedmopočetníkov v Nitre

Stránky novej pravoslávnej cirkevnej obce zasvätenej svätým Sedmopočetníkom. Obec vznikla na základe túžby po cirkevnom spoločenstve pravoslávnych veriacich žijúcich v Nitre a okolí.

http://www.pconitra.sk/