Environmentálne organizácie

Naturpack.sk - zhodnocovanie a recyklácia odpadov z obalov

Oprávnená organizácia Natur Pack, poskytuje komplexné služby v oblasti zabezpečovania zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov na Slovensku.

http://www.naturpack.sk/

Valeron.sk - Valeron Consulting

Valeron, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti stavebníctva, realít a obchodu. Organizácie podujatí, drevovýroba a špecializované environmentálne činnosti sú časťou z ponuky spektra služieb.

http://valeron.sk/

Bat-man - ochrana a výskum

Ponuka služieb a produktov pre výskum a ochranu – netopiere a vtáky. Prieskumy, posudky a monitoring – zatepľovanie, hodnotenie environmentálnych vplyvov, EIA, veterné elektrárne, stavba ciest. Predaj búdok pre vtáky a netopiere, ultrazvukové bat detektory. Odborné poradenstvo, odchyty.

http://www.bat-man.sk/

Odpadový hospodár

Odpadový hospodář Ing. Pavel Štěpán, nabízí své služby v oblasti odpadového hospodářství, nakládání s odpady, nebezpečných odpadů, získávání integrovaného povolení IPPC, správních řízení a další služby.

http://odpadystepan.cz/