Odpadový hospodár

Odpadový hospodář Ing. Pavel Štěpán, nabízí své služby v oblasti odpadového hospodářství, nakládání s odpady, nebezpečných odpadů, získávání integrovaného povolení IPPC, správních řízení a další služby.

http://odpadystepan.cz/