SZK.sk - Slovenská živnostenská komora

Organizácia, ktorá okrem iného zo zákona pôsobí na ochranu záujmov živnostenského stavu, zároveň však i aktívne prispieva ku kvalite prevádzkovania živností.

http://www.szk.sk/