Icc-cr.cz - Národný výbor Medzinárodnej obchodnej komory v Českej republike

Celosvetová obchodná organizácia, ktorá zostavuje pravidlá, modelové zmluvy a kódexy v oblasti medzinárodného obchodu, investícií, bankovníctva, poisťovníctva, daní, reklamy, marketingu, e-commerce a medzinárodného práva. Zaisťuje služby ATA Karnetov, rozhodcovského súdu, usiluje o voľný obchod, investície a trhové hospodárstvo.

http://www.icc-cr.cz/