Auditor.sk - audit a meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí

Auditor s.r.o. - meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí Hlukové mapovanie - predikcia hluku z dopravy a priemyslu. (CadnaA). Hlukové štúdie - pre EIA, DUR a stavebné povolenia. Poradenstvo v oblasti hygieny potravín.

http://www.auditor.sk/