e-TradeCenter.biz - portál pre podporu podnikateľských vzťahov

Portál pre podporu a rozvoj podnikateľských vzťahov medzi Slovenskom, Ukrajinou a Flámskom. Informácie o podnikateľskom prostredí, dôležitých inštitúciách, legislatíve a pracovno-právnych podmienkach podnikania. Databáza firiem a obchodných ponúk.

http://www.e-tradecenter.biz/