NLP institut.sk - rozvoj osobnosti

7 tipov k efektívnej komunikácii a ako lepšie využiť zdroje k úspechu.

http://www.nlpinstitut.sk/