Motýľ nádeje.sk - neinvestičný fond, ktorý patrí pod neziskovú organizáciu

Motýľ nadeje n.f. - cieľom je získanie a združenie finančných prostriedkov so zámerom poskytnúť pomoc a dať nádej telesne postihnutým pri liečbe, rehabilitácii a celkovom zvýšení ich kvality života.

http://www.motylnadeje.sk/