Inštitúcie, Organizácie

Občianske združenie založené na ochranu prírody vo viacerých územiach CHKO Biele Karpaty.

http://ecospol.webgarden.cz/

Verejný, bezplatný, informačno preventívny projekt pre deti, mládež, rodičov a učiteľov. Web zhromažďuje informácie, ktoré sú užitočné mladým a zároveň prostredníctvom projektov informuje o možnostiach ochrany a rozvoja detí a mládeže.

http://www.dida.sk/

Nezisková, mimovládna organizácia zameraná na ekonomický výskum.

http://www.cphr.sk/

Neziskové združenie, ktoré sa venuje mládeži, mladomanželom a manželom, výučbou a konzultačnou činnosťou Billingsovej ovulačnej metódy na Slovensku.

http://www.billings.sk/

Živica - nezisková mimovládna organizácia, centrum enviromentálnej a etickej výchovy. Ekovýchova, životné prostredie, občianska anganžovanosť mládeže a zmena životného štýlu a konzumu.

http://www.zivica.sk/

Resocializácia mužov závislých od alkoholu, nelegálnych drog a hracích automatov.

http://www.resocializacia.sk/

Majú len jeden sen. A ten im nikdy nebude splnený. Vyzdravieť. Želaj si vzniklo preto, aby plnilo sny dlhodobo chorým a umierajúcim deťom, aby poznali silu nádeje získali chuť bojovať s chorobou.

http://www.zelajsi.sk/

Sirius, n. o., Liptovský Mikuláš - nezisková organizácia pri Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši.

http://siriusno.sk/

Sprostredkovanie právnej pomoci vo vybraných oblastiach. Vzdelávacie aktivity - organizovanie seminárov a diskusných fór.

http://www.viaiuris.sk/

Združenie pre veternú energiu Slovenska - ZVES poskytuje komplexný prehľad o tomto obnoviteľnom zdroji v našich podmienkach.

http://www.zves.sk/

RRA Topoľčiansko - projekty EÚ - žiadosti, implementácia a poradenstvo.

http://www.rrato.eu/

Lux, n.o. Košice poskytuje sociálne služby pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením.

http://www.lux-no.sk/

Pomoc túlavým, týraným a opusteným zvieratám, zvieratám v núdzi, ktoré sa ocitli na ulici, alebo žijú v zlých podmienkach, poskytovať im veterinárnu starostlivosť a hľadať im nový domov.

http://www.majmesrdce.sk/

ZOO v Spišskej Novej Vsi návštevníkom priblíži život exotických zvierat - vtákov, cicavcov i plazov - a zároveň strávite príjemný deň v prírode a so svojimi blízkymi.

http://www.zoosnv.sk/

Web židovskej neziskovej organizácie vznikol na podporu vzdelávania. Zobrazuje masový historický holokaust, v ktorom umierali milióny židov a životné príbehy obetí v koncentračných táboroch vyznačujúcich sa neľudskosťou a smrťou nevinných ľudí.

http://edah.sk/