ZVES.sk - Združenie pre veternú energiu Slovenska

Združenie pre veternú energiu Slovenska - ZVES poskytuje komplexný prehľad o tomto obnoviteľnom zdroji v našich podmienkach.

http://www.zves.sk/