Via Iuris - centrum pre práva občana

Sprostredkovanie právnej pomoci vo vybraných oblastiach. Vzdelávacie aktivity - organizovanie seminárov a diskusných fór.

http://www.viaiuris.sk/