Zivica.sk - Centrum enviromentálnej a etickej výchovy

Živica - nezisková mimovládna organizácia, centrum enviromentálnej a etickej výchovy. Ekovýchova, životné prostredie, občianska anganžovanosť mládeže a zmena životného štýlu a konzumu.

http://www.zivica.sk/