Resocializacia.sk - nádej - reménység, n. o.

Resocializácia mužov závislých od alkoholu, nelegálnych drog a hracích automatov.

http://www.resocializacia.sk/