Cphr.sk - centrum pre hospodársky rozvoj

Nezisková, mimovládna organizácia zameraná na ekonomický výskum.

http://www.cphr.sk/