Inštitúcie, Organizácie

Koučovanie považujeme za preferovaný spôsob rozvoja potenciálu ľudí. Záujemcovia o koučing tu nájdu rôzne druhy informácií.

http://www.koucovia.sk/

Aktuálne informácie z prostredia hasičského a záchranného zboru, dobrovoľných hasičských zborov, protipožiarnej bezpečnosti, prevencie, vzdelávania a zábavy.

http://protipoziarne.sk/

Vyhľadávanie v registri združení obcí Slovenskej Republiky online podľa zvolených kritérií.

http://register-zdruzeni-obci.vyhladajsi.sk/

Komunikácia spája ľudí.

http://lamac.cats.sk/

Stránky obce Malá Tŕňa - centra tokajskej oblasti. Samospráva, história, súčasnosť, aktuality, podujatia.

http://www.malatrna.eu/

Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina je záujmovým združením obcí.

http://www.mikroregion-td.sk/

Komplexný informačný sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky. Špecializovaný portál je užitočným nástrojom pre každodennú prácu právnikov či ekonómov.

http://www.vssr.sk/

Kandidátka na poslankyňu Pallang Andrea.

http://pallang-andrea.webnode.sk/

Košice – Sever je jedna z mestských častí Košíc, ktorá má ambíciu stať sa modernou, bohatou a úspešnou mestskou časťou. Sever chce byť miestom, kde budú občania žiť s radosťou a hrdosťou.

http://www.kosicesever.sk/

Stránka oravskej obce Vasiľov s informáciami nielen pre jej občanov.

http://www.vasilov.eu/

Návod pre nazeranie do katastra nehnuteľností.

http://www.nemovitosti-nahlizeni-katastr.cz/

Stránka kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Rastislava Masnyka, MBA.

http://www.vuckosice.sk/

Aktuálne informácie z oblasti životného prostredia a energetiky zamerané na originálne a prenesené kompetencie miest a obcí.

http://www.enpos.sk/

Oficiálna stránka obce Michaľany, aktuálne kultúrne a športové podujatia, otváracie hodiny prevádzok a lekárov v obci, zloženie obecného zastupiteľstva, zamestnanci obecného úradu.

http://www.michalany.eu/