Vssr.sk - sprievodca pre verejnú správu SR

Komplexný informačný sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky. Špecializovaný portál je užitočným nástrojom pre každodennú prácu právnikov či ekonómov.

http://www.vssr.sk/