Protipožiarne.sk - zásahy, prevencia a zábava

Aktuálne informácie z prostredia hasičského a záchranného zboru, dobrovoľných hasičských zborov, protipožiarnej bezpečnosti, prevencie, vzdelávania a zábavy.

http://protipoziarne.sk/