Obec Malá Tŕňa

Stránky obce Malá Tŕňa - centra tokajskej oblasti. Samospráva, história, súčasnosť, aktuality, podujatia.

http://www.malatrna.eu/