Kataster nehnuteľností

Návod pre nazeranie do katastra nehnuteľností.

http://www.nemovitosti-nahlizeni-katastr.cz/