Inštitúcie, Organizácie

Asociácia správcovských spoločností je záujmovým združením právnických osôb podnikajúcich alebo inak pôsobiacich v oblasti kolektívneho investovania.

http://www.ass.sk/

Organizácia združujúca cvičencov Japonského bojového umenia Aikido.

http://www.aikidosaa.sk/

Asociácia VingTsun, Security System a Escrima.

http://www.avse.sk/

Slovenská homeopatická asociácia je profesné združenie homeopatov na Slovensku. Cieľom asociácie je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti homeopatie na Slovensku, vzdelávanie homeopatov, publikačná činnosť a presadzovanie legislatívnych zmien.

http://www.homeopaticka-asociacia.sk/

Supervízia, koučovanie, psychohygienické pobyty, svojpomocné skupiny, facilitácia, strategické plánovanie a mediácia.

http://www.supervizia.sk/

Slovenská Surfová Asociácia organizujúca netradičné surf tripy do Portugalska.

http://www.surfovanie.com/

Stavovská stránka profesionálnych futbalistov Slovenska a ich priateľov.

http://www.apfs.sk/

Asociácia terénnych zdravotných asistentov zastrešuje asistentov osvety zdravia ako pomáhajúcu profesiu zameranú na zlepšenie zdravotnej starostlivosti rodín a jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc.Životné podmienky spolu s nízkym zdravotným uvedomením obyvateľov osád zvyšujú výskyt ochorení, čo má priamy dopad na zlý zdravotný stav obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

http://www.atza.eu/

Spraving s.r.o. - správa bytov, SVB v Košiciach. Poradenská činnosť a súdnoznalecké posudky.

http://spraving.sk/

Upratovacie služby. Upratovanie bytových domov, zimná a letná údržba okolia domu.

http://www.krajsiebyvanie.sk/

Cirkev Kresťanské spoločenstvá, zbory v Poprade, v Spišskej Novej Vsi, misijné skupiny Kežmarok a Stará Ľubovňa - Kamienka.

http://www.domviery.sk/

Erko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.

http://www.erkopb.sk/