Krajšie bývanie s.r.o.

Upratovacie služby. Upratovanie bytových domov, zimná a letná údržba okolia domu.

http://www.krajsiebyvanie.sk/