ass.sk - Asociácia správcovských spoločností

Asociácia správcovských spoločností je záujmovým združením právnických osôb podnikajúcich alebo inak pôsobiacich v oblasti kolektívneho investovania.

http://www.ass.sk/