Supervízia.sk - supervízia v sociálnej práci

Supervízia, koučovanie, psychohygienické pobyty, svojpomocné skupiny, facilitácia, strategické plánovanie a mediácia.

http://www.supervizia.sk/