Inštitúcie, Organizácie

ass.sk - Asociácia správcovských spoločností

Asociácia správcovských spoločností je záujmovým združením právnických osôb podnikajúcich alebo inak pôsobiacich v oblasti kolektívneho investovania.

http://www.ass.sk/

Aikidosaa.sk - Slovenská Aikido Asociácia

Organizácia združujúca cvičencov Japonského bojového umenia Aikido.

http://www.aikidosaa.sk/

Avse.sk - asociácia VingTsun

Asociácia VingTsun, Security System a Escrima.

http://www.avse.sk/

Homeopaticka-asociacia.sk - slovenská homeopatická asociácia

Slovenská homeopatická asociácia je profesné združenie homeopatov na Slovensku. Cieľom asociácie je podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti homeopatie na Slovensku, vzdelávanie homeopatov, publikačná činnosť a presadzovanie legislatívnych zmien.

http://www.homeopaticka-asociacia.sk/

Supervízia.sk - supervízia v sociálnej práci

Supervízia, koučovanie, psychohygienické pobyty, svojpomocné skupiny, facilitácia, strategické plánovanie a mediácia.

http://www.supervizia.sk/

Surfovanie.com - surfing a surfovanie

Slovenská Surfová Asociácia organizujúca netradičné surf tripy do Portugalska.

http://www.surfovanie.com/

Apfs.sk - Asociácia profesionálnych futbalistov Slovenska

Stavovská stránka profesionálnych futbalistov Slovenska a ich priateľov.

http://www.apfs.sk/

Začni myslieť

vegan alternativ life

http://zacnimysliet.webnode.sk/

Asociácia Profesionálnych Zámočníkov

Asociácia profesionálnych zámočníkov

http://www.profesionalnyzamocnik.sk/

Asociácia terénnych zdravotných asistentov

Asociácia terénnych zdravotných asistentov zastrešuje asistentov osvety zdravia ako pomáhajúcu profesiu zameranú na zlepšenie zdravotnej starostlivosti rodín a jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc.Životné podmienky spolu s nízkym zdravotným uvedomením obyvateľov osád zvyšujú výskyt ochorení, čo má priamy dopad na zlý zdravotný stav obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

http://www.atza.eu/