Inštitúcie, Organizácie

Odborne a vedecky pracovať na problematike dopravy a rozvíjať dopravnú vedu ako uznávanú vedeckú disciplínu v reakcii na meniace sa ekonomické, socálno-spoločenské dimenzie trvalo udržateľného rozvoja.

http://www.dvs-eu.sk/

Oficiálna web stránka Ministerstva obrany SR. Aktuálne informácie o dianí v rezorte, on-line katalógy, fotoalbumy a elektronické vydania rezortných médií.

http://www.mod.gov.sk/

Oficiálna stránka telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.

http://www.teleoff.gov.sk/

Informácie, adresy, stránkové dni, telefón a všetky potrebné kontaktné údaje. Ponúkame Vám taktiež tlačivá, informácie so začatím podnikania v Slovenskej Republike.

http://zivnostensky.urad-online.sk/

Stránky o úrade vlády, o Národnej rade Slovenskej republiky, kontrolných orgánoch a linky na dôležité vládne stránky.

http://urad-vlady.sk/

Stránky Úradu práce v Jihlave. Informácie o zamestnanie a podpora vzdelania občanov a informácie občanom.

http://upji.cz/

Obchodný register SR vyhľadávanie firiem Slovenskej Republiky. Online Vyhľadávanie podľa obchodného mena subjektu, identifikačného čísla organizácie, sídla subjektu a priezviska a mena osoby. A mnoho ďalších.

http://obchodny-register.sk-online.sk/

Ministerstvá Slovenskej Republiky online - informácie, stránkové dni, kontakty a adresy na jednom mieste aj s priamymi linkami na jednotlivé ministerstvá.

http://ministerstva.urad-online.sk/

Mestské úrady Slovenskej Republiky - ich zoznam a základné kontakty. Nájdete tu telefónne čísla starostov miest a prednostov spojovateľských centier.

http://mestsky.urad-online.sk/

Príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR poskytuje bezplatné energetické poradenstvo a pôsobí ako nezávislá odborná autorita v oblasti energetiky a rozvoja inovácií.

http://www.siea.sk/

Slovenský poľovnícky zväz - SPZ, je poľovnícka organizácia registrovaná na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, združujúca poľovníkov na celom území Slovenskej republiky.

http://www.polovnictvo.sk/

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie - Úrad pre publikácie, je medziinštitucionálny úrad, ktorého úlohou je zabezpečiť vydávanie publikácií inštitúcií Európskych spoločenstiev a Európskej únie - 2009/496/ES, Euratom.

http://publications.europa.eu/

Informácie, stránkové dni, telefonne čísla a ostatné kontaktné informácie stavebného úradu Slovenskej Republiky. Stránka obsahuje údaje voľne šíriteľné, pobočky kontakty stavebného úradu.

http://stavebny.urad-online.sk/

Využite možnosť kontaktov na všetky obvodné úrady na jednom mieste. Obvodné úrady, kontakty, adresy, úradné hodiny všetko u nás všetky obvodné úrady u nás.

http://obvodny.urad-online.sk/