Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie - Úrad pre publikácie, je medziinštitucionálny úrad, ktorého úlohou je zabezpečiť vydávanie publikácií inštitúcií Európskych spoločenstiev a Európskej únie - 2009/496/ES, Euratom.

http://publications.europa.eu/