Tteleoff.gov.sk - telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

Oficiálna stránka telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.

http://www.teleoff.gov.sk/