Siea.sk - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR poskytuje bezplatné energetické poradenstvo a pôsobí ako nezávislá odborná autorita v oblasti energetiky a rozvoja inovácií.

http://www.siea.sk/