Inštitúcie, Organizácie

Stránky gréckokatolíckej farnosti Uspenija Presvätej Bohorodičky v Šarišskom Jastrabí, okres Stará Ľubovňa. Program bohoslužieb, články, história farnosti, život farnosti, fotogaléria z minulosti i súčasnosti, osobnosti duchovného života.

http://www.fara.sk/grksarjastrabie

Stránky novej pravoslávnej cirkevnej obce zasvätenej svätým Sedmopočetníkom. Obec vznikla na základe túžby po cirkevnom spoločenstve pravoslávnych veriacich žijúcich v Nitre a okolí.

http://www.pconitra.sk/

Cyklus prednášok biblickej knihy Zjavenie Jána spolu s diskusným fórom.

http://zvolen.casd.sk/bsb

Rímskokatolická farnosť Ľubiša Historia farnosti, kontakty, kňazi farnosti, farské oznamy, fotogalérie.

http://www.farnostlubisa.estranky.sk/

Aktuálny rozpis bohoslužieb vo farnosti Chmeľnica, novinky z diania vo farnosti Chmeľnica, fotografie z rôznych akcií farnosti Chmeľnica, informácie o farnosti Chmeľnica, sviatosti, služby a spoločenstvá vo farnosti Chmeľnica, iné aktuality z cirkevného života.

http://www.farnostchmelnica.sk/

Stránka zameraná na katolícku církev.

http://katolici3.webnode.sk/

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

http://www.usmev.sk/

Zoznam detských jaslí a centier pre deti od najmenšieho veku so stručnou charakteristikou. Informácie o hygiene, prvej pomoci, platnej legislatíve, edukačné články a iné informácie.

http://detskejasle.org/

Detský domov rodinného typu v Kocuriciach pomáha deťom a starým ľuďom riešiť ich nové životné podmienky.

http://www.detskydomovkocurice.sk/

Stránka detského domova v Košickej Novej Vsi.

http://www.dedknv.sk/

Šachový klub Ružomberok, šachové turnaje, šach, turnaje pre deti a mládež.

http://sachrbk.sk/

Táto stránka je vytvorená za účelom informovať verejnosť o hrozbách, nebezpečenstvách ktoré ohrozujú našu spoločnosť, rodiny, deti a ich výchovu.

http://www.stopautogenocide.sk/

Ponúkame hlavne interiérové ihriská, vnútorné detské ihriská pre prevádzkovateľov detských kaviarní, cukrární, detských herní. Zameriavame sa na poskytovateľov služieb pre rodiny s deťmi.

http://www.ihriskamich.sk/

Detské centrum „PRE TEBA“ je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2001. V rámci detského domova prevádzkuje sieť profesionálnych rodín pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, výchovným opatrením a na dohodu.

http://www.dcpreteba.sk/

Sme nezisková organizácia, ktorá pomáha deťom a mládeži hlavne z detských domovov, rôznych iných zariadení ale aj deťom a mládeži v núdzi, ktoré chcú tvoriť. Organizujeme rôzne akcie, semináre a podujatia tvorivých dielní. Pri tejto krásnej činnosti deti prichádzajú na pekné myšlienky, trénujú si tvorivosť, spoluprácu a trpezlivosť, rozvíjajú jemnú motoriku a veľa iného. Táto krásna činnosť ich obohacuje nie len na tele ale aj na duchu.

http://www.lucpyramidy.sk/