Detské jasle.org - zoznam detských jaslí

Zoznam detských jaslí a centier pre deti od najmenšieho veku so stručnou charakteristikou. Informácie o hygiene, prvej pomoci, platnej legislatíve, edukačné články a iné informácie.

http://detskejasle.org/