Inštitúcie, Organizácie

Prevencia sociálnej patológie, kulty, sekty, ľudské práva a slobody.

http://www.ncpsp.host.sk/

Hlavným cieľom je získavanie finančných prostriedkov na výrobu krátkych nekomerčných videí a panoramatických fotografií, ktoré by mali pomôcť pri propagácií Slovenska. Občianske združenie je neziskové, preto všetky darované finančné prostriedky budú použité len na tento cieľ.

http://propagujmeslovensko.webnode.sk/

Združenie Meluzínek sa zameriava na podporu a pomoc detí v nemocniciach.

http://www.sdruzenimeluzinek.cz/

Stála konferencia organizácií III. Sektora Slovenskej Republiky je oficiány člen medzinárodnej organizácie ICSW - International Council on Social Welfare - A World Organisation Promoting Social Development.

http://www.skts.sk/

EEG Biofeedback terapeutická metóda pri terapii mozgových dysfunkcií. Vývinová stimulácia detí so zdravotným postihnutím. Prevencia a podpora detí v kríze. Terapeutické campy pre deti s oneskoreným vývinom.

http://www.stvorlistok.com/

Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu.

http://www.slovak-swisstourism.sk/

Umelecké zoskupenie Orient and fire show Poprad tvoria orientálne tanečnice Bella Arabia a ohňová show ManaAhi. Ponúka vystúpenie - orient, fire show, LED a UV poi show a výučbu.

http://www.orient-fireshow.sk/

Zameriavame svoju pozornosť na pomoc do chudobných častí sveta ako sú Afganistan a Maroko, ale pomáhame aj na Slovensku.

http://berkat.sk/

Spolek AntiOSA podporuje rozvoj svobodné hudby, její legální využívání a přispívá k ochraně autorských práv. Pomáhá také v České a Slovenské republice uživatelům hudby před nekalým jednáním kolektivních správců OSA, INTERGRAM, OAZA, SOZA, SLOVGRAM.

http://www.antiosa.eu/

Republiková únia zamestnávateľov je najreprezentatívnejšou organizáciou zamestnávateľov súkromného sektoru na Slovensku. Zastupujeme záujmy zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú takmer 300 000 zamestnancov, 70% HDP a 80% exportu Slovenskej republiky.

http://www.ruzsr.sk/

Stránka odborárov Kia motors Slovakia. Výbor, zásady hospodárenia, aktuality, rady zamestnancom a kolektívne vyjednávanie.

http://www.zoozkia.estranky.sk/

Ponúkame kráľovskú medovinu , služby ako je náuka pole dance (tanec pri tyči ) a účtovníctvo pre SVB .

http://fenixis.sk/