Ruzsr.sk - Republiková únia zamestnávateľov

Republiková únia zamestnávateľov je najreprezentatívnejšou organizáciou zamestnávateľov súkromného sektoru na Slovensku. Zastupujeme záujmy zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú takmer 300 000 zamestnancov, 70% HDP a 80% exportu Slovenskej republiky.

http://www.ruzsr.sk/