Inštitúcie, Organizácie

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok DDaDSS Zvolen. Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti starým občanom a zdravotne postihnutým občanom.

http://www.ddadsszvolen.sk/

Stránka o Domove dôchodcov mesta Liptovský Mikuláš.

http://ddmlm.sk/

Senior park v Rohovciach poskytuje sociálne a zdravotné služby v domove sociálnych služieb, domove dôchodcov, hospici a dome ošetrovateľskej starostlivosti.

http://www.seniorpark.sk/

Poskytujeme sociálne služby seniorom a dospelým zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu.

http://www.seniordom.sk/

Poskytujeme kompletné služby pre seniorov. Rezidencia Danubia sa nachádza v Štúrove neďaleko termálneho kúpaliska Vadaš.

http://www.dosdanubia.eu/

Zabezpečte svojim rodičom spoľahlivú starostlivosť a pozornosť našej rodiny obetavých opatrovateľov v srdci krásnej oravskej prírody. Vytvorili sme jedinečnú kombináciu útulného, bezpečného a starostlivého bývania seniorov.

http://www.rezidencianestor.sk/

SENECIO - Dom sociálnych služieb pre seniorov

http://www.senecio.sk/

Oprávnená organizácia Natur Pack, poskytuje komplexné služby v oblasti zabezpečovania zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov na Slovensku.

http://www.naturpack.sk/

Valeron, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti stavebníctva, realít a obchodu. Organizácie podujatí, drevovýroba a špecializované environmentálne činnosti sú časťou z ponuky spektra služieb.

http://valeron.sk/

Ponuka služieb a produktov pre výskum a ochranu – netopiere a vtáky. Prieskumy, posudky a monitoring – zatepľovanie, hodnotenie environmentálnych vplyvov, EIA, veterné elektrárne, stavba ciest. Predaj búdok pre vtáky a netopiere, ultrazvukové bat detektory. Odborné poradenstvo, odchyty.

http://www.bat-man.sk/

Odpadový hospodář Ing. Pavel Štěpán, nabízí své služby v oblasti odpadového hospodářství, nakládání s odpady, nebezpečných odpadů, získávání integrovaného povolení IPPC, správních řízení a další služby.

http://odpadystepan.cz/

Slovensko-austrálska obchodná komora je Váš partner pri obchodovaní s Austráliou. Budeme slúžiť ako prvotní konzultanti pre slovenské spoločnosti, ktoré budú hľadať miesto na investovanie a partnera pre spoločný podnik.

http://www.sachamber.sk/

Slovenská poľovnícka komora je novou organizáciou, zriadenou zo zákona, ktorá združuje všetky poľovnícke organizácie a držiteľov poľovných lístkov na Slovensku.

http://www.polovnickakomora.sk/

Podporujeme hospodársku a kultúrnu spoluprácu medzi Tureckom a Slovenskou republikou. Spájame, informujeme, prezentujeme a zastupujeme svojich členov. Taktiež, sme členom Novej európskej podnikateľskej konfederácie (UNITEE) so sídlom v Bruseli.

http://www.tusok.sk/