Inštitúcie, Organizácie

Špecializovaný zdravotný servis 24 hodín denne 7 dní v týždni počas celého roka pre domácich miláčikov.

http://www.bennett.sk/

Poskytujeme odborné, obslužné a ďalšie činnosti pre fyzické osoby s mentálnym postihnutím.

http://www.dsshumenne.sk/

Bariatrická chirurgia - chirurgická liečba obezity - je jedinou metódou liečby ťažkej obezity, ktorá dlhodobo významne znižuje hmotnosť. Významná časť pacientov zaznamená aj zlepšenie cukrovky a iných súvisiacich ochorení. Ponúkame operáciu vo špecializovanej nemocnici v ČR.

http://www.bandazzaludka.sk/

BALATRADE s.r.o. je firma, ktorá sa zaoberá distribúciou zdravotníckych pomôcok, akými sú kompenzačné zdravotnícke pomôcky, ktoré slúžia na prekonanie alebo zmiernenie ťažkého zdravotného postihnutia, ortopedické a rehabilitačné pomôcky.

http://balatrade.sk/

Zdravotné poisťovne online informácie. Kontaktné miesta zdravotných poisťovní, otváracie hodiny všetko čo potrebujete na jednom mieste.

http://www.zdravotnapoistovnaonline.sk/

Dom ošetrovateľskej starostlivosti

http://www.jas-dos.sk/

Domov dôchodcov v Rožňave, ktorý ponúka celoročnú starostlivosť o Vašich blízkych. U nás nájdete luxusné ubytovanie, ošetrovateľské a poradenské služby a kultúrne podujatia.

http://www.druhydomov.sk/