Domov sociálnych služieb v Humennom - Podskalke

Poskytujeme odborné, obslužné a ďalšie činnosti pre fyzické osoby s mentálnym postihnutím.

http://www.dsshumenne.sk/