Legovňa

Centrum kreatívneho vzdelávania s kockami LEGO.

http://www.legovna.sk/