Mediátor Košice JUDr. Ivana Gerdová

Mediácia v Košiciach - Rodinné spory, Pracovnoprávne spory, Školská mediácia, Obchodné spory, Občianske spory

http://www.mediator-kosice.sk/