Strediskoskole.sk - stredisko služieb školám a školským zariadeniam

Odborná, technická a materiálna pomoc materským školám a školským zariadeniam v bratislavskej Petržalke. Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka je rozpočtová organizácia zriadená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Ba Petržalka.

http://www.strediskoskole.sk/