Tokaj Regnum - občianske združenie

Občianske združenie Tokaj Regnum združuje vinárov tokajskej vinohradníckej oblasti. Fyzické i právnické osoby, ktoré vyrábajú alebo distribuujú víno z tokajskej oblasti na území SR.

http://www.tokajregnum.sk/