Ssb.sk - Spolok Slovákov z Bulharska

Spolok Slovákov z Bulharska je dobrovoľným združením Slovákov reemigrovaných hlavne po II. svetovej vojne do bývalej Československej republiky.

http://www.ssb.sk/