Otcovdom.sk - nezisková organizácia

Našim poslaním sú aktivity zamerané na pomoc ľuďom s telesným postihnutím.

http://www.otcovdom.sk/