Ostravská univerzita v Ostrave

Stránky ostravskej vysokej školy. Fakulty: umelecká, filozofická, pedagogická, prírodovedecká, sociálnych štúdií a zdravotníckych štúdií.

http://www.osu.cz/